ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2018. ГОДИНА

folder ЈН 401-1-49/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе „БОШКО БУХА“ Врбас, вртић „ПОЛЕТАРАЦ„ Врбас
folder ЈН 401-1-37/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације за потребе изгадње дома културе у Равном Селу
folder ЈН 401-1-48/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе „БОШКО БУХА“ Врбас, вртић „ЛИВАДИЦА„ Врбас
folder ЈН 401-1-57/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Змајеву
folder ЈН 401-1-56/2018 - Набавка радова на обарању издигнутих бетонских ивичњака на пешачим стазама и саобраћајницама
folder ЈН 401-4-41/2018 - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ за потребе ОШ “Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-4-42/2018 - Организовање екскурзије за ученике од I - VIII разреда ОШ „Бранко Радичевић“, Равно Село
folder ЈН 401-4-39/2018 - Услуге – организовање екскурзије за ученике од II - IV разреда ОШ „ Братство Јединство“, Врбас
folder ЈН 401-4-31/2018 - Организовање екскурзије за ученике од I - VIII разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“ Змајево
folder ЈН 401-1-12/2018 - Услуге – сузбијања комараца
folder ЈН 401-4-29/2018 - Rадови ради прикључка на спољну гасну мрежу и реконструкција инсталације грејања за потребе ОШ "Вук Караџић" из БДП
folder ЈН 401-1-8/2018 - Радови на уклањању дивље депоније у Равном Селу
folder ЈН 401-1-43/2018 - Набавка радова на санацији тротоара
folder ЈН 401-4-19/2018 - Електрична енергија са потпуним снабдевањем за потребе ЦФК „Драго Јововић“ Врбас и ПУ“ Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-1-47/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе „БОШКО БУХА“ Врбас, вртић „ВИЛА„ Врбас
folder ЈН 401-4-8/2018 - Набавка канцеларијског материјала за потребе 11 школа на територији општине Врбас
folder ЈН 401-1-1/2018 - Радови на санацији дела приземља зграде Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-4-17/2018 - Гориво за потребе Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-1-14/2018 - Електрична енергија са потпуним снабдевањем
folder ЈН 401-4-9/2018 - Средства за одржавање хигијене за потребе 11 школа са територије општине Врбас
folder ЈН 401-1-53/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију објекта Основне школе „Братство Јединство“ Врбас
folder ЈН 401-1-2/2018 - Предмет јавне набавке су: услуге припремања оброка за потребе народне кухиње
folder ЈН 401-4-7/2018 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-1-7/2018 - Геодетске услуге – оквирни споразум
folder ЈН 401-1-16/2018 - Услуге - надоградња софтверског програма „Опсис“ за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-52/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ ВРБАС
folder ЈН 401-1-23/2018 - Вршење услуга одржавања софтверског пакета –„Хермес“ за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-10/2018 - Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-50/2018 - Извођење непредвиђених радова на санацији дела приземља зграде Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-2-62/2018 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за сеоска домаћинства
folder ЈН 401-4-11/2018 - Прибављање добара – намирница за ПУ „Бошко Буха“ Врбас обликован у више партија (целина)
folder ЈН 401-1-27/2018 - Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-59/2018 - Радови на на санацији вентила и арматуре у водомерним шахтама на делу водоводне мреже у Врбасу - фаза Југ
folder ЈН 401-1-28/2018 - Радови на уклањању дивље депоније у Равном Селу
folder ЈН 401-1-32/2018 - Одржавање светлосне сигнализације – редовно и инвестиционо за 2018/2019. годину
folder ЈН 401-1-65/2018 - Набавка радова на обарању издигнутих бетонских ивичњака на пешачим сатазама и саобраћајницама
folder ЈН 401-1-9/2018 - Набавка и имплементација пољопривредног софтвера базе података за пољопривредно земљиште.
folder ЈН 401-4-24/2018 - Угаљ сушени лигнит комад – коцка за потребе 3 школе са територије Општине Врбас
folder ЈН 401-4-34/2018 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “Јован Јовановић Змај“ Змајево
folder ЈН 401-1-63/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас, вртић „Полетарац „Врбас“
folder ЈН 401-1-64/2018 - Грађевински материјал материјал за интерно расељене породице
folder ЈН 401-1-66/2018 - Набавка радова на реконструкцији тротоара
folder ЈН 401-1-41/2018 - Набавка радова на реконструкцији тротоара
folder ЈН 401-1-67/2018 - Услуга израде саобраћајног пројекта техничког регулисања саобраћаја на путној и уличној мрежи општине Врбас
folder ЈН 401-4-43/2018 - Организовање екскурзије за ученике VIII разреда ОШ „Светозар Милетић“
folder ЈН 401-4-40/2018 - Организовање екскурзије за ученике I,II,III,IV,V и VIII разреда ОШ „Братство Јединство“ , Куцура
folder ЈН 401-4-22/2018 - Лож уље екстра лако евро ЕЛ за потребе ПУ “Бошко Буха“ у Врбасу
folder ЈН 401-1-55/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта ОСНОВНА ШКОЛА „ ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ
folder ЈН 401-1-44/2018 - Набавка тонера за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-35/2018 - Услуга - линијског и ванлинијског превоза са територије општине Врбас обликован у више партија (целина)
folder ЈН 401-1-58/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције објекта ГИМНАЗИЈА “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ВРБАС
folder ЈН 401-1-26/2018 - Услуге – мобилно обезбеђење и обилазак објеката основних школа, предшколских установа и средњих школа на подручју општине Врбас
folder ЈН 401-4-35/2018 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ССШ “4 Јули “ у Врбасу
folder ЈН 401-4-37/2018 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-4-30/2018 - Електрична енергија за потпуно снабдевање за потребе Народне библиотеке „Данило Киш“ Врбас и Културног центра Врбас
folder ЈН 401-1-36/2018 - Радови на на санацији вентила и арматуре у водомерним шахтама на делу водоводне мреже у Врбасу - фаза Север
folder ЈН 401-4-21/2018 - Набавка добара – дидактички материјал и играчке за децу
folder ЈН 401-4-36/2018 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “ Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-1-46/2018 - Одржавање возног парка
folder ЈН 401-1-51/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе „БОШКО БУХА“ Врбас, вртић „БУБИЦА" Врбас
folder ЈН 401-1-61/2018 - Израда пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе "Бошко Буха" Врбас, вртић "Вила" Врбас
folder ЈН 401-1-62/2018 - Израда пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас, вртић „Ливадица„ Врбас
folder ЈН 401-1-54/2018 - Услуга израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију објекта Основне школе “Братство Јединство“ Куцура
folder JN 401-4-23/2018 - Ђачка ужина за потребе ОШ „Братство јединство“ Куцура за школску 2018/19. годину
folder ЈН 401-1-6/2018 -Набавка радова на санацији тротоара
folder ЈН 401-1-11/2018 - Услуге – сузбијања крпеља
folder ЈН 401-1-42/2018 - Јавна набавка материјала за одржавање јавне расвете са уградњом, за потребе Општине Врбас
folder ЈН 401-4-28/2018 - Ђачка ужина за потребе ОШ „ Вук Караџић“ Бачко Добро Поље за школску 2018/19. годину
folder ЈН 401-1-39/2018 - Опремање сензорне собе за потребе деце са инвалидитетом (испорука са уградњом опреме за мултисензорну собу и физио сале- сензорне интеграције (СИ) са психомоториком)
folder ЈН 401-1-60/2018 - Набавка радова на обарању издигнутих бетонских ивичњака на пешачим сатазама и саобраћајницама
folder ЈН 401-4-26/2018 - Ђачка ужина за потребе ОШ „Петар Петровић Његош“ Врбас за школску 2018/19. годину
folder ЈН 401-4-32/2018 - Организовање екскурзије за ученике III разреда ОШ „Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-4-25/2018 - Ђачка ужина за потребе ОШ „Братство јединство“ Врбас за школску 2018/19. годину
folder ЈН 401-1-22/2018 - Гориво за потребе Општинске управе Врбас Ознака из општег речника набавке: 09130000 – нафта и дестилати
folder ЈН 401-1-45/2018 - Услуга физичко-техничког обезбеђења
folder ЈН 401-1-15/2018 - Радови на рекултивацији КП 3534/1 у Змајеву
folder ЈН 401-4-18/2018 - Гориво за потребе Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
folder ЈН 401-1-38/2018 - Услуга израде главног архитектонско-грађевинског пројекта са пројектима инсталација и сценске технике за објекат дома културе у Равном Селу
folder ЈН 401-1-13/2018 - Услуга процене тренутног нивоа физичке форме повезане са здрављем код деце и адолесцената
folder ЈН 401-1-4/2018 - Радови на изградњи гасног прикључног вода на ЦППОВ
folder ЈН 401-4-15/2018 - Средства за одржавање хигијене за потребе ЦФК “Драго Јововић“ Врбас
folder ЈН 401-4-33/2018 - Извођење радова на санацији крова на објекту фискултурне сале у ССШ „4 ЈУЛИ“ у Врбасу
folder ЈН 401-1-19/2018 - Набавка материјала за одржавање јавне расвете за потребе Општине Врбас
folder ЈН 401-1-18/2018 - Производи за бифе-репрезентација
folder ЈН 401-1-40/2018 - Предмет јавне набавке је услуга извоза података из модула „Порез на имовину“ у оквиру информационог система „Хермес“ у јединствен систем ЛПА
folder JN 401-1-5/2018 - Рекламни штампани материјал за потребе Општинске управе за 2018. годину
folder ЈН 401-4-27/2018 - Ђачка ужина за потребе ОШ „Светозар Милетић“ Врбас за школску 2018/19. годину
folder ЈН 401-4-16/2018 - Ветеринарске услуге
folder ЈН 401-1-20/2018 - Услуга израде пројектно техничке документације за Изградњу канализације употребљених вода у насељима Бачко Добро Поље, Змајево и Равно Село у општини Врбас на „Јужном краку”
folder ЈН 401-1-21/2018 - Извођење радова - на адаптацији предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас, објекат  Цврчак“ у Бачком Добром Пољу
folder ЈН 401-4-1/2018 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “ Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-4-3/2018 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ССШ “4 Јули“ у Врбасу
folder ЈН 401-4-2/2018 - Добра – електричнa енергијa за потпуно снабдевање за потребе ОШ “Светозар Милетић“ Врбас и „Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-4-20/2018 - Гoривo за потребе ЦФК „Драго Јововић “ Врбас
folder ЈН 401-1-31/2018 - Чишћење и одржавање хигијене пословних просторија у згради Општине Врбас, пословних простора Месних канцеларија у Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равно Селу, Савином Селу и Куцури, Канцеларије за младе, Канцеларије туристичке организације
folder ЈН 401-4-14/2018 - Радови на замени расвете у Великој хали у Центру за физичку културу «Драго Јововић» Врбас
folder ЈН 401-1-34/2018 - Услуга израде студије изводљивости укључења трансфер станице са рециклажним центром и компосилиштем у Врбасу у регионални систем управљања отпадом са идејним решењем
folder ЈН 401-1-33/2018 - Набавка услуге редовног и инвестиционог одржавања 6 Еко чесми у насељеним местима општине Врбас за 2018/2019. годину
folder ЈН 401-4-4/2018 - Набавка биоскопских фотеља у биоскопу „Југославија“ Културног центра Врбаса као и демонтажа старих и постављање нових фотеља
folder ЈН 401-1-25/2018 - Јавна набавка канцеларијског намештаја
folder ЈН 401-4-12/2018 - Набавка биоскопских фотеља у биоскопу „Југославија“ Културног центра Врбаса
folder ЈН 401-4-13/2018 - Набавка добaра – обликована у две партије и то: Партија 1 – средства за одржавање хигијене, Партија 2 - прибор за одржавање хигијене
folder ЈН 401-1-24/2018 - Рачунари и рачунарска опрема за потребe Општинске управе Врбас
folder JN 401-4-10/2018 - Лична заштитна средства и опрема
folder ЈН 401-1-3/2018 - Услуге ресторана- угоститељске услуге- репрезентација за потребе Општинe Врбас за 2018. годину
folder ЈН 401-4-6/2018 - Отворени поступак за јавну набавку услуга – уклањања, транспорта и уништавања лешева и отпада животињског порекла
folder ЈН 401-4-5/2018 - Добра – гранулирана храна за псе
folder ЈН бр.401-1-30-2018 - Rадови на изградњи гасног прикључног вода на ЦППОВ
folder ЈН 401-1-17/2018 - Услуге одржавања и администрације веб сајта и софтверске апликације ПИМ систем

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.