ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2016. ГОДИНА

folder ЈН 401-1-47/2016 - Отворени поступак за јавну набавку доделе уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесијa за вршење енергетске услуге на делу система јавног осветљења Општине Врбас
folder ЈН 401-1-42/2016 - Набавка интервентних радова на одржавању тротоара
folder ЈН 401-4-10/2016 - Набавка канцеларијског материјала за потребе 11 школа на територији општине Врбас
folder ЈН 401-4-25/2016 Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ 'Јован Јовановић Змај' Змајево
folder ЈН 401-1-24/2016 Јавна набавка за доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге на делу система јавног осветљења општине Врбас
folder JN 401-1-48/2016 - Геодетске услуге
folder ЈН 401-1-45/2016 - Набавка радова на санацији тротоара
folder ЈН бр. 401-1-3/2016 - Изградња уличне сервисне радионице за слободну употребу за бициклисте уз бициклистичке паркинге у Врбасу
folder ЈН 401-1-44/2016 - Набавка радова на реконструкцији тротоара
folder ЈН 401-1-33/2016 Сегментална бина са пратећом опремом
folder ЈН 401-4-23/2016 - Лож уље екстра лако евро ЕЛ за потребе ПУ“Бошко Буха“ у Врбасу
folder ЈН 401-1-25/2016 Добра – електрична енергија јавног осветљења
folder ЈН 401-04-1/2016 - Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ССШ “4 Јули “ у Врбасу
folder ЈН 401-1-34/2016 - Радови на уређењу и опремању терена на песку Спортски терен „Младост“ у Врбасу и у насељу „4 Јули“ у Врбасу
folder ЈН 401-4-20/2016 - Набавка креветића за децу предшколског узраста за потребе ПУ “Бошко Буха” Врбас
folder ЈН 401-1-37/2016 - Прибављање услуга - превоза ђака и студената са територије општине Врбас обликован у више партија (целина)
folder ЈН 401-4-21/2016 Добра - средства за одржавање хигијене за потребе 11 школа са територије општине Врбас
folder ЈН 401-4-24/2016 Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ 'Бранко Радичевић' Равно Село
folder ЈН 401-4-27/2016 Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе “ Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-4-22/2016 Добра - угаљ сушени лигнит комад - коцка
folder ЈН 401-4-26/2016 Добра - 35 тона дрвног пелета за потребе ОШ “Јован Јовановић Змај“ Змајево за грејну сезону 2016/2017
folder ЈН 401-4-29/2016 - Добра - 35 тона дрвног пелета за потребе ОШ “Јован Јовановић Змај“ Змајево за грејну сезону 2016/2017
folder ЈН 401-4-19/2016 - Гранулирана храна за псе
folder ЈН 401-4-28/2016 - Адаптација система грејања у објекту Цврчак
folder ЈН 401-4-30/2016 Услуге – настава у природи ученика II-IV разреда према плану и програму за потребе OШ “Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-1-43/2016 - Набавка материјала за одржавање јавне расвете
folder ЈН 401-4-18/2016 - Предмет јавне набавке: добра – дидактички материјал
folder ЈН 401-4-6/2016 Средства и прибор за одржавање хигијене за потребе ПУ „Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-4-16/2016 - Радови на рекултивацији КП 1916/1 у Куцури за потребе Mесне заједнице Куцура
folder ЈН 401-1-39/2016 Радови на изради и уређењу инспекционе- шетне стазе на водотоку Јегричка у к.о. Змајево
folder ЈН 401-1-41/2016 - Израда пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка на државни пут II A 113 у блоку 100 у Врбасу
folder ЈН 401-4-5/2016 - Електрична енергија за потпуно снабдевање за потребе ОШ “Светозар Милетећ “ Врбас.
folder ЈН 401-45/2015 - Опремање спортске сале у оквиру комплекса ОШ „Бранко Радичевић“ у Равном Селу
folder ЈН 401-1-4-4/2016 - Добра - путнички аутомобил за потребе Центра за социјални рад Врбас
folder ЈН бр. 401-1-40/2016 - Опремање електроинсталацијама бунара БП-6
folder ЈН 401-47-1/2015 - Радови на енергетској санацији - на замени столарије и израда фасаде на објекту вртића „Пчелица“ у Савином Селу
folder ЈН 401-1-36/2016 - Радови на изради и уређењу инспекционе- шетне стазе на водотоку Јегричка у к.о. Змајево
folder ЈН 401-1-35/2016 Термостатски вентили за потребе ПУ „Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-1-4/2016 - Доградња, проширење јавне расвете у улици Марка Перичина у Врбасу
folder ЈН 401-4-9/2016 - Добра – гориво за потребе ПУ ,,Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-1-38/2016 Јавна набавка материјала за одржавање јавне расвете
folder ЈН 401-1-19/2016 - Добра – електрична енергија
folder ЈН 401-1-7/2016 - Изградња паркинг простора за бицикле
folder ЈН 401-1-16/2016 - Рачунарска опрема за потребе Општинске управе Врбас за 2016.
folder ЈНМВ број 401-1-26/2016 - Канцеларијски материјал за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-27/2016 - Услуге – годишње одржавање светлосне сигнализације – редовно и инвестиционо за 2016 годину
folder ЈН 401-4-11/2016 - Прибављање добара – намирница- хлеба и пекарских производа за ПУ „Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-4-12/2016 - Добра – гориво за потребе Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду број 02/2016
folder ЈН 401-1-14/2016 - Услуге припремања оброка за потребе народне кухиње
folder ЈН 401-4-2/2016 - Прибављање добара – намирница за потребе ПУ „Бошко Буха“ Врбас обликован у више партија (целина)
folder ЈН 401-1-17/2016 - Услуге - одржавање апликативног софтвера „Опсис“ за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-22/2016 - Отворени поступак за јавну набавку услуге –сузбијања комараца
folder ЈН 401-4-14/2016: Добра – гориво
folder ЈН 401-4-13/2016 - Ветеринарске услуге
folder ЈН 401-1-18/2016 - Увођење видео надзора у 3 школе на територији Општине Врбас
folder ЈН 401-1-20/2016 - Одржавања софтверског пакета „Хермес“ за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-29/2016 - Производи за бифе-репрезентација
folder ЈН 401-1-9/2016 Услуге одржавања рачуноводственог софтвера
folder ЈН 401-4-15/2016 - Електрична енергија за потпуно снабдевање за потребе Народне библиотеке „Данило Киш“ Врбас и Културног центра Врбас
folder ЈН 401-4-8/2016 - Средства за одржавање хигијене за потребе ЦФК “Драго Јововић“ Врбас
folder ЈН 401-4-17/2016 - Ветеринарске услуге
folder ЈН 401-1-23/2016 - Услуге – сузбијања крпеља
folder ЈН 401-1-21/2016 - Одржавања и администрације веб сајта и софтверске апликације ПИМ систем
folder ЈН 401-1-30/2016 - Чишћење и одржавање хигијене
folder ЈН 401-1-32/2016 - Гориво за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН бр. 401-1-31/2016 - Сегментална бина са пратећом опремом
folder ЈН 401-4-3/2016 Реконструкција и адаптација кровне конструкције, фасаде и пратећих инсталација објекта зимског базена
folder ЈН 401-1-10/2016 - Израда главног пројекта архитектонски, грађевински, водовод, канализација, електрика, термотехника, за зграду регионалног центра за енергетску ефикасност
folder ЈН 401-1-11/2016 - Израда главног пројекта архитектонски, грађевински, водовод, канализација, електрика, термотехника, за еколошки, енергетски и ефикасни објекат ПУ „Бошко Буха“
folder ЈН 401-1-13/2016 - Набавка тонера за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-4-7/2016 - Путнички аутомобил за потребе Центра за социјални рад Врбас
folder ЈН 401-1-12/2016 - Реконструкција дела јавне расвете у Равном Селу
folder JN 401-1-15/2016 - Вршење геодетских радова и услуга у општини Врбас за потребе израде урбанистичких и планских докумената

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.