ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2019. ГОДИНА

folder ЈН 401-4-1/2019 - Услуге – организовање екскурзије за ученике ОШ „Светозар Милетић“ Врбас, ЈН обликованa у више патија
folder ЈН 401-4-12/2019 - Добра – Средства и прибор за одржавање хигијене за потребе ПУ “Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-4-08/2019 - Средства за одржавање хигијене за потребе 11 школа са територије општине Врбас
folder ЈН 401-1-30/2019 - Добра – набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-4-8/2019 - Средства за одржавање хигијене за потребe 11 школа са територије општине Врбас
folder ЈН 401-4-23/2019 - Добра – електрична енергија за потпуно снабдевање за потребе Народне библиотеке „Данило Киш“ Врбас и Културног центра Врбас
folder ЈН 401-1-47/2019 - Радови на изради пројектно техничке документације и грађевинских радова на изградњи компостилишта у оквиру трасфер станице по систему кључ у руке
folder ЈН 401-1-58/2019 - Радови на адаптацији унутрашње гасне инсталације и инсталацији централног грејања у ОШ "Петар Петровић Његош" у Врбасу
folder ЈН 401-1-57/2019 - Радовно одржавање - допуна и замена постојећег мобилијара на дечијим игралиштима на више локација на територији општине Врбас
folder ЈН 401-1-61/2019 - Јавно-приватно партнерство без елемената концесије за вршење енергетске услуге, пројекта ЈПП реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења, примене мера уштеде електричне енергије на територији насељеног места Врбас
folder ЈН 401-1-5/2019 - Штампани материјал за потребе Општинске управе Врбас за 2019 годину
folder ЈН 401-1-16/2019 - Израде пројектно техничке документације за реконструкцију дела атмосферске канализације и интерне саобраћајнице ОШ “Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-1-19/2019 - Услуге – израде пројектно-техничке документације на српском и енглеском језику за реконструкцију и енергетску санацију постојећег објекта Предшколске установе „БОШКО БУХА“ Врбас, вртић „БУБИЦА„ Врбас
folder ЈН 401-4-13/2019 - Добра: угаљ сушени лигнит комад – коцка за потребе 3 школе са територије Општине Врбас
folder ЈН 401-1-8/2019 - Геодетске услуге
folder ЈН 401-1-33/2019 - Радови на ликвидацији и ревитализацији бунара
folder ЈН 401-1-31/2019 - Набавка услуге редовног и инвестиционог одржавања 6 Еко чесми у насељеним местима општине Врбас за 2019/2021. годину
folder ЈН 401-4-16/2019 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ-С за потребе ССШ “4 Јули “ у Врбасу
folder ЈН 401-4-14/2019 – Гасно уље екстра лако евро ЕЛ.
folder ЈН 401-4-19/2019 - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ за потребе ОШ “Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-4-21/2019 - Радови – изградња ограде у школском дворишту ОШ “Светозар Милетић“ у Врбасу
folder ЈН 401-4-18/2019 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-1-53/2019 - Радовно одржавање - допуна и замена постојећег мобилијара на дечијим игралиштима на више локација на територији општине Врбас
folder ЈН 401-1-44/2019 - Редовно одржавање - допуна и замена постојећег мобилијара на више локација на територији општине Врбас
folder ЈН 401-1-46/2019 - Набавка добра – Аутомобил за потребе Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас
folder JN 401-1-23/2019 - Добра - производи за бифе-репрезентација
folder ЈН 401-1-22/2019 - Услуга организације 3. Филмског фестивала у Равном Селу у свему према програму филмског фестивала и техничкој спецификацији
folder ЈН 401-1-34/2019 - Превоза ђака и студената са територије општине Врбас обликован у више партија (целина).
folder ЈН 401-1-24/2019 - Добра– рачунари и рачунарска опрема за потребe Општинске управе Врбас за 2019 годину
folder ЈН 401-4-15/2019 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ-С за потребе ОШ “Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-4-10/2019 - Добра – гориво за потребе ЦФК “Драго Јововић“ Врбас
folder ЈН 401-4-09/2019 - Добра – електрична енергија са потпуним снабдевањем за потребе ЦФК „Драго Јововић“ Врбас и ПУ“ Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-4-22/2019 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ-С за потребе ССШ “4 Јули“ у Врбасу
folder ЈН 401-1-40/2019 - Опис предмета јавне набавке: за доделу уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесија за вршење енергетске услуге, пројектa ЈПП реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења, примене мера уштеде електричне
folder ЈН 401-4-17/2019 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “Јован Јовановић Змај“ Змајево
folder ЈН 401-1-42/2019 - Извођење радова - на објекту опште болнице у Врбасу пројекта за адаптацију 1. Фаза
folder ЈН 401-1-27/2019 - Чишћење и одржавање хигијене пословних просторија у згради Општине Врбас, пословних простора Месних канцеларија у Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равно Селу, Савином Селу и Куцури, Канцеларије за младе, канцеларија туристичке организација
folder ЈН 401-1-52/2019 - Добра – мобилни телефони за потребе Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас
folder ЈН 401-1-35/2019 - Израда техничке документације за потребе изградње приступног пута објекту трансфер станица са рециклажним центром и компостилиштем у улици Миливоја Чобанског у Врбасу на парцели бр. 3353/1 к.о. Врбас
folder ЈН 401-1-49/2019 - Добра – набавка тонера за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-29/2019 - Одржавање светлосне сигнализације у општини Врбас – редовно и инвестиционо за 2019/2020. годину
folder ЈН 401-1-55/2019 - Добра - путнички аутомобил за потребе Јавне агенције за пољопривреду и зоохигијену општине Врбас
folder ЈН 401-1-48/2019 - Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу водоводне и фекалне канализације до планиране трансфер станице са рециклажним центром и компостилиштем у Врбасу
folder ЈН 401-1-54/2019 - Рачунари и рачунарска опрема за потребe Општинске управе Врбас за 2019 годину
folder ЈН 401-4-24/2019 - Набавка намештаја за потребе ПУ “Бошко Буха“Врбас
folder ЈН 401-1-45/2019 - Услуга физичко-техничког обезбеђења
folder ЈН 401-1-41/2019 - Ултразвучни апарат
folder ЈН 401-1-60/2019 - Постављање и изнајмљивање клизалишта за потребе општине Врбас
folder ЈН 401-1-59/2019 - Вршења стручног надзора на извођењу радова на адаптацији Опште болнице Врбас 1 фаза
folder ЈН 401-1-51/2019 - Радови на изради, изливању, постављању и подизању споменика Народном гуслару у центру Врбаса
folder ЈН 401-1-26/2019 - Добра – гориво за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-4-2/2019 - Електрична енергија за потребе ОШ “Светозар Милетић“ Врбас и ОШ “Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-1-2/2019 - Спортска опрема
folder ЈН 401-1-50/2019 - Oдржавање возног парка
folder ЈН 401-4-6/2019 - Прибављање добара – намирница за ПУ „Бошко Буха“ Врбас обликован у више партија (целина)
folder ЈН 401-1-6/2019 - Услуга израде главног пројекта саобраћајне сигнализације на државним путевима I и II реда кроз насеља на територији општине Врбас
folder ЈН 401-1-43/2019 - Набавка радова на одржавању пешачких стаза (реконструкција и санација тротоара) у Милетићевој улици у Врбасу на парцели бр. 4659 КО Врбас-град
folder ЈН 401-1-3/2019 - Припремања оброка за потребе социјално угрожених лица- народна кухиња
folder ЈН 401-1-4/2019 - Услуге ресторана и угоститељске услуге
folder ЈН 401-2-24/2019 - Набавка Грађевинског материјала
folder ЈН 401-4-5/2019 - Средства за одржавање хигијене за потребе ЦФК “Драго Јововић“ Врбас
folder ЈН 401-1-7/2019 - Услуге – сузбијања комараца и крпеља за период од три године
folder ЈН 401-1-1/2019 - Добра – штампани материјал за потребе Општинске управе за 2019. годину
folder ЈН 401-1-13/2019 - Спортска опрема
folder ЈН 401-4-3/2019 - Радови 2. Фаза пројекта реконструкције грејања и прикључења на гасну мрежу ОШ "Вук Караџић" у Бачком Добром Пољу
folder ЈН 401-1-20/2019 - Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне, фекалне и атмосферске канализационе мреже, 1. фазе у Блоку 100 у Врбасу
folder ЈН 401-1-32/2019 - Извођење радова - на инфраструктурном опремању блока 100 и блока 44 у Врбасу
folder ЈН 401-1-10/2019 - Редовно одржавање система процедура и даљег функционалног унапређења система на изради и инплементацији јединственог информационог система локалних пореских администрација (ЈС ЛПА) за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-25/2019 - Набавка робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности за интерно расељена лица
folder ЈН 401-1-09/2019 - Добра – електрична енергија са потпуним снабдевањем
folder JN 401-1-28/2019 - Чишћење и одржавање хигијене пословних просторија у згради Општине Врбас, пословних простора Месних канцеларија у Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равно Селу, Савином Селу и Куцури, Канцеларије за младе, Канцеларије туристичке организације
folder ЈН 401-4-04/2019 - Услуге – организовање екскурзије за ученике VI разреда ОШ „Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-4-11/2019 - Добра – гориво за потребе Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-1-38/2019 - Израде пројектно техничке документације за реконструкцију дела атмосферске канализације и интерне саобраћајнице ОШ “Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-1-11/2019 - Поступак за јавну набавку мале вредности добара - грађевински материјал за избеглице
folder ЈН 401-1-18/2019 - Вршење услуга – одржавања апликативног софтвера „ОПСИС“ за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-36/2019 - Услуга израде, допуне и усклађивања постојеће пројектно-техничке документације према закону о планирању и изградњи и пратећим подзаконским актима
folder ЈН 401-1-37/2019 - Услуге – мобилне телефоније
folder ЈН 401-1-15/2019 - Услуга одржавања и администрације веб сајта и софтверске апликације ПИМ систем
folder ЈН 401-1-39/2019 - Радови на ликвидацији, ревитализацији и инструментације бунара
folder ЈН 401-1-17/2019 - Добра – рачунари и рачунарска опрема за потребe Општинске управе Врбас за 2019. годину

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.