ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2017. ГОДИНА

folder ЈН 401-4-2/2017 - Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе “ Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-1-42/2017 - Радови на замени јавне расвете у ул. Петра Шегуљева и Светозара Марковића код ОШ „Светозар Милетић“ у Врбасу на парцели 10937 и делу парцеле број 10934 к.о. Врбас-град
folder ЈН 401-1-1/2017 - Гориво за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-46/2016 - Отворени поступак за јавну набавку извођења радова на на адаптацији објекта ОШ „Петар Петровић Његош“ у Врбасу
folder ЈН 401-1-2/2017 - Геодетске услуге
folder ЈН 401-4-9/2017 - Добра – гранулирана храна за псе
folder ЈН 401-4-5/2017 - Електрична енергија
folder ЈН 401-1-3/2017 - Угоститељске услуге - услуге ресторана
folder ЈН 401-4-1/2017 - Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ССШ “4 Јули “ у Врбасу
folder ЈН 401-4-8/2017 - Средства и прибор за одржавање хигијене за потребе ПУ „Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-1-8/2017 - ДОБРА - надоградња апликативног софтвера „Опсис“ за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-4-7/2017 - Настава у природи ученика I-IV разреда према плану и програму
folder ЈН 401-1-9/2017 Радови на опремању дечијих игралишта у насељу I и III месне заједнице у Врбасу
folder ЈН 401-1-10/2017 - Услуге –сузбијања крпеља
folder ЈН 401-1-49/2016 - Извођење грађевинских радова III етапе изградње канализације употребљених вода у Б.Д.Пољу, Змајеву и Равном Селу
folder ЈН 401-1-4/2017 Услуге припремања оброка за потребе народне кухиње
folder ЈН 401-1-5/2017 - Јавна набавка добара - грађевински материјал за избеглице
folder ЈН 401-4-17/2017 - Гориво за потребе Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду
folder ЈН 401-4-3/2017 - Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ОШ “Бранко Радичевић“ Равно Село
folder ЈН 401-1-16/2017 - Радови на редовном одржавању - допуни и замени постојећег мобилијара на дечијим игралиштима на више локација на територији општине Врбас
folder ЈН 401-4-28/2017 - Добра - угаљ сушени лигнит комад -коцка
folder ЈН 401-1-6/2017 - Увођење видео надзора на раскрсници ул. Густава Крклеца и Народног Фронта у Врбасу
folder ЈН 401-4-25/2017 - Уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе “ Светозар Милетић“ Врбас
folder ЈН 401-1-39/2017 - Отворени поступак за јавну набавку извођење грађевинских радова на реконструкцији и доградњи приступне саобраћајнице до централног постројења за прераду отпадних вода
folder ЈН 401-1-40/2017 - Услуга израде пројектно-техничке документације за потребе озакоњења објеката у јавној својини Општине Врбас
folder ЈН 401-1-7/2017 - Увођење система видео надзора у образовним установама
folder ЈН 401-4-10/2017 - Дидактички материјал и играчке за децу
folder ЈН 401-1-43/2017 - Услуга физичко-техничког обезбеђења
folder ЈН 401-4-13/2017 - Електрична енергија са потпуним снабдевањем за потребе ЦФК „Драго Јововић“ Врбас и ПУ“ Бошко Буха“ Врбас
folder ЈН 401-1-34/2017 - Прибављање услуга - превоза ђака и студената са територије општине Врбас обликован у више партија (целина)
folder ЈН 401-1-50/2017 - Добра –производи за бифе-репрезентација
folder ЈН 401-14/2017 - Услуга одржавања апликативног софтвера "Опсис" за потребе Општинске управе Врбас
folder JN 401-1-41/2017 - Rадови на адаптацији санитарног чвора у ПУ "Цврчак" у Бачком Добром Пољу
folder ЈН 401-4-30/2017 - Добра - ђачка ужина за потребе ОШ “ Братство јединство“ Куцура
folder ЈН 401-1-18/2017 - Радови на изградњи уличне расвете у улици 6. Личке дивизије у Врбасу
folder ЈН 401-1-47/2017 - Добра - гориво за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-17/2017 - Радови - на адаптацији санитарних чворова ОШ „Светозар Милетић“ у Врбасу
folder ЈН 401-4-14/2017 - Гориво за потребе ПУ "Бошко Буха" Врбас
folder ЈН 401-1-19/2017 - Набавка тонера за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-20/2017 - Отворени поступак за јавну набавку извођење грађевинских радова - изградња канализације отпадних вода и прикључних кракова комплекса „Врбас-Север“ – прикључци Шећеране у Врбасу
folder ЈН 401-1-22/2017, преговарачки поступак - услуга одржавања и администрације веб сајта и софтверске апликације ПИМ систем за потребе Општине Врбас
folder ЈН 401-1-23/2017 - Одржавање светлосне сигнализације – редовно и инвестиционо за 2017. годину
folder ЈН 401-1-26/2017 - Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈНМВ - 401-1-21/2017 - одржавање софтверског пакета "Хермес"
folder ЈН 401-4-18/2017 - Добра – гориво
folder JN 401-1-32/2017 - Набавка услуга - одржавање светлосне сигнализације – редовно и инвестиционо за 2017. годину – поновљени поступак
folder ЈН 401-1-36/2017 - Услуга израде пројектно-техничке документације за потребе озакоњења објеката у јавној својини Општине Врбас
folder ЈН 401-1-29/2017 - Радови - на адаптацији санитарних чворова ОШ „Светозар Милетић“ у Врбасу
folder ЈН 401-4-21/2017 - Набавка добара– рачунари и рачунарска опрема за потребe ОШ „Бранко Радичевић“ Савино Село
folder ЈН 401-1-30/2017 - Чишћење и одржавање хигијене пословних просторија
folder ЈНМВ 401-1-28/2017 - Пројектантске услуге израда Идејног пројекта санације објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Змајеву
folder ЈН 401-1-31/2017 - Радови на санацији дела приземља зграде Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-1-33/2017 - Радови на инвестиционом одржавању фекалне црпне станице бр. 1 на Бикари
folder ЈН 401-4-19/2017 Рачунари и рачунарска опрема за потребe ОШ „Бранко Радичевић“ Савино Село

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.