ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2015. ГОДИНА

folder ЈН - 401-47-8/2015 - Прибављање добара угља за потребе ОШ „Братство Јединство“ у Врбасу
folder ЈН 401-08/2015 - Набавка канцеларијског материјала за потребе 11 школа
folder ЈН бр. 401-41/2015 Услуге – мобилне телефоније за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-47-3/2015 - Прибављање добара монтажа котла у Дому здравља „Вељко Влаховић“ Врбас
folder ЈН 401-33/2015 Добра - камион за превоз анималног отпада
folder ЈН 401-04/2015 - Aлат, опрема за радионицу за избегла лица
folder ЈН 401-47-11/2015 : Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе OШ “Јован Јовановић Змај“ Змајево
folder ЈН 401-13/2015 - Сузбијања крпеља и комараца, обликавано у више партија (целина)
folder ЈН бр. 401-44/2015 - Добра - средства за одржавање хигијене за потребе 11 школа са територије општине Врбас
folder ЈН 401-20/2015 - Алат за интерно расељена лица
folder JN 401-18/2015 - Грађевински материјал за потребе избеглих лица у Општини Врбас
folder ЈН 401-52/2015 - Услуге израде Студије оправданости формирања заједничког јавног предузећа за послове управљања и одржавања Централног постројења за прераду отпадних вода за потребе општина Врбас и Кула
folder JN 401-49/2015 - Радови на партерном уређењу спортске сале у оквиру комплекса ОШ „Бранко Радичевић“ у Равном Селу
folder ЈН 401-22/2015 - Канцеларијски материјал за потребе Општинске управе Врбас за 2015. годину
folder JN 401-54/2015 : Радови на партерном уређењу спортске сале у оквиру комплекса ОШ „Бранко Радичевић“ у Равном Селу
folder JN 401-53/2015 - Радови на инвестиционом одржавању поткровља објекта у Улици Саве Ковачевића 87
folder ЈН 401-51/2015 - Рачунарска опрема за потребе Општинске управе Врбас за 2015. годину
folder JN 401-26/2015 - Набавка алата за интерно расељена лица обликавана у више партија (целина)
folder ЈН 401-55/2015 Радови на изградњи локалне водоводне мреже на централном постројењу за пречишћавање отпадних вода Врбас - Кула у Врбасу
folder JN 401-47-15/2015 : Услуга организовања школе у природи за школску 2015/2016 годину за потребе ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса
folder ЈН 401-47-2/2015 - Санација осветљења у школској сали OШ “20 Октобар “ у Врбасу
folder ЈН 401-58/2015 - Радови на ликвидацији, ревитализацији и инструментације бунара
folder JN 401-30/2015 - Услуга ангажовања комисије за технички пријем ЦППОВ
folder ЈН 401-25/2015 - Услуга одржавања софтверског пакета –„Хермес“ за потребе ОУ Врбас
folder JN 401-59/2015 - Опремање бунара Бп6
folder ЈНМВ 401-57/2015 - Tеренско возило са погоном на сва четири точка примерено потребама пољочуварске службе
folder ЈН 401-38/2015 - Услуге израде Студије оправданости формирања заједничког јавног предузећа за послове управљања и одржавања Централног постројења за прераду отпадних вода
folder ЈН 401-60/2015 - Радови на инвестиционом одржавању поткровља објекта у Улици Саве Ковачевића 87- постављање кровних конструкција и кровни радови
folder 401-47-7/2015 - Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе OШ “Јован Јовановић Змај “Змајево
folder JN 401-56/2015 - Услуге израде израда катастарско-топографског плана за потребе израде Плана детаљне регулације блока број „20“ у Врбасу
folder ЈН 401-47-6/2015 - Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе OШ “Бранко Радичевић “ Равно Село
folder ЈН 401-35/2015 - Добра – стока и опрема за потребе интерно расељених лица на територији Општине Врбас
folder ЈН 401-47-9/2015 - Мазут - Лож уље екстра лако за потребе ПУ “Бошко Буха“ у Врбасу
folder ЈН 401-47-10/2015 - Прибављање добара угља за потребе ОШ „Братство Јединство“ у Куцури
folder ЈН 401-05/2015 - Две погонске центрифугалне пумпе за потребе водозахвата
folder ЈН 401-46/2015 - Превоз ђака и студената са територије Општине Врбас
folder ЈН 401-28/2015 - Израда Елабората о зонама санитарне заштите предметног изворишта
folder ЈН 401-43/2015 Добра – гориво за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-31/2015 - Финансијске услуга кредита за рефинансирање дугорочних кредитних задужења за капиталне инвестиционе расходе општине Врбас
folder ЈН 401-37/2015 - Добра: опрема и кошнице за пчеларство
folder ЈН 401-47-4/2015: мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе OШ “Светозар Милетић“ у Врбасу
folder ЈН 401-47-5/2015 - Мазут - уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално NSG - S за потребе ССШ “4 Јули “ у Врбасу
folder ЈН 401-34/2015 - Услуга израде пројекта санитарне заштите водозахвата за потребе Општине Врбас
folder ЈН 401-42/2015 - Угоститељске услуге- услуге ресторана
folder ЈН 401-07/2015 - Електрична енергија
folder ЈН 401-40/2015 - Услуга израде пројекта о зонама санитарне заштите изворишта водовода у општини Врбас
folder ЈН 401-09/2015 Набавка добара – средства за одржавање хигијене за потребe 11 школа на територији Општине Врбас
folder ЈН 401-10/2015 - Бушење бунара и израда бунарске конструкције
folder ЈН 401-32/2015 - Услуге израде Студије оправданости формирања заједничког јавног предузећа
folder ЈН 401-11/2015 - Радови на изградњи јавне еко чесме у Равном Селу
folder ЈН 401-29/2015 - Стока и опрема за потребе интерно расељених лица
folder ЈН 401-14/2015 - Термовизијска камера за потребе енергетског менаџмента
folder ЈН 401-15/2015 - Услуге припремања оброка за потребе народне кухиње
folder ЈН 401-17/2015 - Набавка тонера за потребе Општинске управе Врбас
folder ЈН 401-16/2015 - Опрема за мерење заптивености зграда за потребе КЕМ
folder JN 401-06/2015 - Радови на уклањању дивље депоније и лагерованог смећа у Равном Селу
folder ЈН 401-21/2015 - Опрема за мерење заптивености зграда за потребе КЕМ
folder ЈН 401-19/2015 - Увођења система видео надзора у образовним установама
folder ЈН 401-24/2015 - Услуга одржавања апликативног софтвера

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.